Public courses

Vyberte si z nabídky právě otevřených kurzů

OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE V PRAXI 10.7.2019 1  day 5.700 CZK without VAT I am interested in

Kurz je určen všem, kteří chtějí odhalit, proč oni sami (i jejich okolí) jednají v určitých situacích různě, jak využít předností svého osobnostního typu a které složky osobnosti je s ohledem na jejich pracovní pozici třeba posilovat.

TIME & LIFE MANAGEMENT 2  days 11.400 CZK without VAT I am interested in

Identifikujte své osobní předpoklady a limity pro efektivní řízení svého času.

VAŠE SKVĚLÁ PREZENTACE – ÚROVEŇ ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ 2  days 11.400 CZK without VAT I am interested in

Znáte následující situaci? Je pondělí a vy máte celý týden na přípravu prezentace, kterou v pátek musíte odeslat ke schválení svému nadřízenému. O prezentaci sice celý týden poctivě přemýšlíte, ale k její přípravě se dostanete nejdříve ve čtvrtek odpoledne. Od této chvíle začínáte intenzivně pracovat na prezentaci společně pouze se svým pocitem, co bude dobré do prezentace dát a co ne, co bude vypadat graficky pěkně a působivě a co ne? Jediné, co Vás po dlouhých hodinách práce donutí prezentaci odeslat, je páteční termín. Váš pocit po odeslání je plný nejistoty, zda je vše v prezentaci správně. Chcete-li se dozvědět způsob přípravy a realizace prezentace, který Vám dá jistotu dobře odvedené práce v oblasti obsahu, formy a grafické úpravy, je následující trénink určený právě Vám.

EFEKTIVNÍ NETWORKING 1  day 5.700 CZK without VAT I am interested in

Cílem tohoto programu je osvojit si metody, jak systematicky řídit a rozšiřovat své klientského portfolio prostřednictvím efektivního vytěžování veškerých příležitostí moderního NETWORKINGU, a to včetně využívání konkrétních internetových aplikací. Naučíte se vnímat NETWORKING a digitální aplikace jako přirozené a užitečné nástroje, které se vyplatí aktivně využívat v rámci vašich každodenních obchodních aktivit.

JAK PŘIPRAVIT DOKONALÉ AC A JAK JEJ VÉST 2  days 11.400 CZK without VAT I am interested in

Přesvědčte se o výhodách AC ve srovnání s jinými způsoby výběru lidí, naučte se správně definovat kompetence, které bude AC ověřovat, odzkoušejte si základní metody využitelné v AC (testy, rolové hry, případové studie…), postavme společně prototyp AC včetně zadání aktivit, záznamových hodnotících listů apod., vyzkoušejte si praktické vedení „postaveného“ AC (role moderátora, hodnotitelů, pozorovatelů).

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI 2  days 11.400 CZK without VAT I am interested in

Základem úspěchu obchodníka je kvalitní trénink odpovídající na každodenní otázky, před kterými obchodník či prodejce stojí. Kurz profesionální obchodník ukazuje zájemcům cestu, jak se tvrdou, ale efektivní prací dostanou k úspěchu. Lidé, kteří vytvářejí program „Certifikovaný obchodník“, jsou praktici s mnohaletými zkušenostmi v rolích obchodníků a obchodních manažerů.

LEADERSHIP 2  days 11.400 CZK without VAT I am interested in

Cílem tréninku „Leadership“ je předat vám pokročilé manažerské know-how, které vám usnadní řídit a koordinovat práci v týmech a efektivně pracovat s potenciálem vašich kolegů a podřízených. Zaměříme se zejména na koncept leadershipu jako takového a na možnosti, jak jej variovat, z čeho vycházet a jak nalézt vlastní přístup k leadershipu se zachováním jeho základních principů. Budeme trénovat, jak volit různé formy leadershipu s ohledem na generaci podřízených, jak uzpůsobit komunikaci leadera a skrze individuální přístup dosahovat stanovených cílů.

 


 

CERTIFIKOVANÝ TRENÉR 3  days 22.800 CZK without VAT I am interested in

Kurz Certifikovaný trenér je ucelený tréninkový program, který…

  • Vám přinese odpověď na otázky, jak vhodně trénink / kurz připravit a jak jej zajímavě a prakticky vést,
  • Vás připraví na obratné zvládnutí obtížných a neočekávaných situací,
  • Vás seznámí s novými didaktickými metodami a novinkami v oblasti audiovizuální podpory (techniky),
  • Vám poskytne prostor pro výměnu zkušeností s tréninkovými manažery, specialisty a interními lektory, pro které je trénování součástí jejich pracovní náplně.

 

AKVIZICE NOVÝCH KLIENTŮ 2  days 11.400 CZK without VAT I am interested in

Cílem tréninku je rozvoj specifických obchodně-komunikačních dovedností potřebných pro úspěšnou akviziční činnost. V průběhu programu dojde k předání dovedností, spojených s vyhledáním a oslovením potenciálního nového klienta. Naučíte se, jak a kde vyhledat nového klienta, jak ho telefonicky oslovit a přesvědčit k osobní schůzce, jak uspět na prvním jednání a podpořit dohodnutí kontraktu s novým zákazníkem.

ASERTIVNÍ KOMUNIKACE - Jak se prosadit a nenechat se manipulovat 1  day 5.700 CZK without VAT I am interested in

Kurz je určen všem, kteří mají zájem prosazovat své názory a zároveň respektovat práva druhých. Je vhodný nejen pro manažery, kteří ve své denní praxi komunikují s kolegy na nejrůznějších úrovních, ale také pro všechny, kteří se chtějí zlepšit ve svých komunikačních dovednostech ať už v zaměstnání, nebo třeba v rámci každodenní komunikace s rodinnými příslušníky.