On-line trénink E-learning Microlearning On-line simulace On-line 360° hodnocení

Animovaná tréninková videa

Co to je?

SMARTER připravuje krátká animovaná tréninková videa, která využívá ve svých prezenčních trénincích a workshopech a ve všech online vzdělávacích platformách a aplikacích. Je však také připraven krátká instruktážní a tréninková videa připravit a poskytnout svým klientům.

Na základě požadavků, případně i předaných podkladů od klientů, připravíme scénáře a animovaná videa včetně ozvučení.

Ukázka animovaného tréninkového videa

Půjdeme do toho společně?