On-line trénink E-learning Microlearning On-line 360° hodnocení Animovaná videa

On-line simulace

Co to je?

Business simulace pomáhají účastníkům poznat a porozumět nejdůležitějším KPI indikátorům firmy, klíčovým aspektům úspěšně řízených společností, příležitostem pro změnu a rozvoj firmy, problémovým místům v organizaci firmy, ale i správným a špatným rozhodnutím týmů/ jednotlivce. Business simulace pomáhají účastníkům si odpovědět na klíčové otázky:

 • Kde firma generuje zisk dnes a kde jej bude generovat v budoucnosti?
 • Které klíčové ukazatele a firemní čísla je nutné znát, abych ze své pozice přispěl k vyšší výkonnosti firmy?
 • Jak využívat stávající firemní zdroje lépe a efektivněji?
 • Jak synergie a agile management ovlivňuje výkonnost týmu?
 • Jak zásadní je obchodní aktivita a schopnost vyjednávat?
 • Kdy se vyplatí investice do marketingu?
 • Má smysl důsledně a pravidelně analyzovat provozní náklady?
 • Je v dnešní době nutný neustálý rozvoj firmy, produktů a strategie?

Podle aktuálních potřeb klienta akcentujeme právě ta témata, která jsou nejvíce potřeba.

Jak to funguje?

Před vlastní simulací absolvují účastníci online test ekonomických znalostí. Následuje prezenční nebo nově distanční online simulace a nakonec probíhá online workshop „Od simulace k realitě“. V rámci simulace jsou rozděleni do skupin po 2-4 účastnících. Každý tým převezme roli managementu firmy a dostává za úkol ji řídit v průběhu několika hospodářských cyklů. V každém týmu jsou definované pozice (CEO, CFO, CSO, COO), které si v týmu rozdělí a následně mohou rotovat po členech v týmu. Simulované firmy si navzájem přímo konkurují a jejich cílem je postupně získat lepší pozici na trhu, zvýšit zisk, zlepšit finanční kondici a hodnotu firmy.

Jaké to má výhody?

 • Vše probíhá v bezpečném prostředí simulované firmy, v případě online simulace v prostředí domova
 • Účastnící komunikují s lektorem a ostatními účastníky o příčinách a důsledcích rozhodnutí, která udělali. I v online prostředí simulace dochází k bohaté interakci formou řízených diskusí, tržních seancí a chatování s lektorem.
 • Online formát neomezuje skupinovou práci, naopak poskytuje nerušený prostor pro generování nápadů a řešení v rámci soutěžících skupin.

Aktuálně připravené programy

Simulace byly původně připraveny jako deskové „hry“ a existují ve specifických modifikacích pro mnoho různých odvětví a segmentů. SMARTER na základě spolupráce s Business Today Simulations International, světovou jedničkou v oblasti business simulací, na české a slovenské podmínky adaptoval řadu simulací, které nabízí v podobě prezenčních tréninků. S ohledem na současnou situaci dochází ke konverzi těchto simulací do online formátu přičemž jsou zachovány původní principy simulace – soutěžení skupin o podíl na trhu a o co nejlepší hospodářský výsledek. Aktuálně jsou připravovány online simulace zaměřené na segment FMCG a bankovní sektor.

Půjdeme do toho společně?